Potravinová nesnášenlivost, odborně intolerance, je nežádoucí reakce na potraviny, na které se nepodílí nás obranný (imunitní) systém. Souvisí s tím, jak naše tělo zpracovává potravu nebo některou její součást. Příčinou může být reakce spojená s procesem trávení, reakce na toxické látky, aditiva, histamin a jiné biogenní aminy, mikrobiální kontaminaci, ale také reakce spojené s poruchami chování a psychikou.

Typickým příkladem potravinové nesnášenlivosti je laktózová intolerance. Jedná se o poruchu trávení mléčného cukru – laktózy. U zdravých lidí se mléčný cukr v tenkém střevě rozkládá pomocí enzymu (laktázy. Lidé, kteří tento enzym ve střevě nemají, nebo jej mají nedostatečné množství, trpí po konzumaci mléčného cukru trávicími obtížemi, které objevují do několika hodin po požití mléčných výrobků s obsahem mléčného cukru zvýšenou plynatostí a nadýmáním, bolestí v oblasti břicha, průjmem.

Ve své praxi se často setkávám s histaminovou intolerancí a intolerancí některých cukrů (mléčný cukr, fruktóza) včetně FODMAPs. Kombinované nesnášenlivosti a případně k nim přidružené potravinové alergie jsou velmi často spojené s nedostatečnou až jednostrannou výživou. Propočet jídelníčku nedostatek živin snadno odhalí.

Konzultace s odborníkem – nutričním terapeutem – je zde namístě.