Atopický ekzém je vrozené zánětlivé kožní onemocnění, které postihuje asi 10 % naší populace. Jeho podstatou je alergická reakce těla, což je přehnaná reakce organizmu proti látkám, které se běžně vyskytují v našem životním prostředí a označujeme je jako „alergeny“. Bývá dědičně podmíněný, často je spojen s výskytem průduškového astmatu či pylové alergie.

V počáteční fázi se začínají objevovat různě velké plochy drobných červených pupínků, které časem vysychají. Na jejich povrchu se tvoří žlutá krusta, může dojít k jejich mokvání. Po zhojení zůstává kůže suchá, neboť je porušena ochranná bariéra v pokožce, snadno se v ní tvoří trhlinky, které se mohou snadno infikovat bakteriemi.

Nejčastěji ekzém nalézáme v kožních záhybech – loketní jamky, podkolenní jamky, na dlaních, zejména u dětí pak na tvářích, za ušima, ve vlasech. Může se však objevit kdekoli na těle. Nejvíce se projevuje v prvním roce života, pak dochází u většiny osob ke zlepšení a do 20 let věku často k úplnému vymizení. Ke znovuobjevení či zhoršení může dojít v pubertě, během menstruace,
těhotenství, po porodu v šestinedělí, při infekčním onemocnění, při stresu, špatné životosprávě.

U malých dětí souvisí vznik atopického ekzému velice často s potravinovou alergií. Vliv výživy na stav ekzému je zřejmý i v pozdějším věku, a to mimo jiné i pro dráždivé účinky některých potravin. Součástí prevence i léčby atopického ekzému je dieta, při které je důležité vynechání problémových potravin z jídelníčku, a to bez výjimek.

Projevy atopického ekzému zhoršují potraviny, na které je ekzematik prokazatelně alergický. Také potraviny s dráždivými účinky – kakao, čokoláda, koření, alkohol, hodně kyselé potraviny ocet, kyselé okurky, neředěné ovocné džusy, hořčice aj.

Postižený by měl pozorně sledovat stav ekzému a vést si podrobné záznamy o tom, co a kdy a kolik snědl, tzv. potravinový deník. Někdy je velmi těžké vypátrat, která potravina vadí, protože ke zhoršení může dojít řádově v hodinách až dnech po její konzumaci.

Hlavní zásady stravování při atopickém ekzému jsou:

  • vynechat potraviny, na něž je ekzematik prokazatelně alergický;
  • vynechat potraviny, po kterých se ekzém zhoršuje;
  • vynechat všechny dráždivé potraviny;
  • konzumovat přednostně potraviny ze základních surovin
  • konzumovat co nejméně zpracované potraviny, čím méně přídatných látek, tím lépe
  • vynechat smažené pokrmy, přednost dát vaření a dušení;
  • konzumovat pouze potraviny se známým složením (např. z etikety výrobku)
  • volit vhodné náhrady za vyřazené potraviny
  • vařit z kvalitních surovin.