Když potřebujeme vyhledat pomoc v oblasti výživy, podíváme se na internet, zadáme do vyhledavače … výživový poradce … nebo … nutriční poradna … nebo … výživové poradenství … či něco podobného. Vyskočí na nás odkazy na stránky různých odborníků ve výživě. Kterému se ale můžeme s čistým svědomím svěřit do péče? A kterému svěříme do péče své dítě?

Základním kamenem úrazu je u nás nerozlišování mezi skutečnými odborníky na výživu – nutričními terapeuty, a pseudoodborníky – výživovými poradci nebo také nutričními poradci. Jak je rozpoznat?

Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním. Je vzdělaný v oblasti základních lékařských věd, v léčebné a klinické výživě, ví, jak se zpracovávají potraviny, zná rizika toxických látek a jejich účinku na lidský organismus, vyzná se v prevenci onemocnění. Pracuje s nemocnými lidmi a navrhuje léčebnou dietu. Nejčastěji se s ním setkáme ve zdravotnických zařízeních, v lázeňské péči, případně ve vědeckých a akademických institucích. Někteří pracují v soukromých nutričních ambulancích, těch je však jak šafránu. Pojišťovny zatím služby soukromých nutričních terapeutů nehradí.

Výživový poradce je živnost volná, která není podmíněna žádným vzděláním a může ji vykonávat kdokoliv, kdo splňuje podmínky pro udělení živnostenského oprávnění. Stačí být svéprávný a bezúhonný. Někteří výživoví poradci prošli jedním či více kurzy různé délky, většinou v rozsahu od několika dní do půl roku. Některé z těchto kurzů jsou sice akreditované, ale jejich kvalita pokulhává a nemůže nahradit několikaleté vzdělání, kterým prochází nutriční terapeuti. Mohu to potvrdit sama z vlastní zkušenosti, když jsem osobně přednášela v jednom akreditovaném kurzu pro výživové poradce. Navíc výživový poradce může pracovat výhradně se zdravými lidmi, což málokdo ví a v praxi je to často porušováno.

Když budete někdy hledat pomoc odborníka na výživu, nedejte se oklamat lákavými webovými stránkami a vystavenými certifikáty. Hledejte kvalitního nutričního terapeuta, který má zkušenosti v oblasti, ve které potřebujete pomoci – například redukce hmotnosti, potravinové alergie, srdečně-cévní onemocnění aj.